Difference between revisions of "Help/kainidiathiki/test3"

From MacariusOfEgypt
Jump to: navigation, search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
[0-9].*\n
 
[0-9].*\n
 +
([0-9]{1,2}\..*)\n
 +
 +
(\.\{\{B)|\n
 +
 
([α-ω]{0,1}'{0,1}[α-ωά-ώ]{1,6})\.{0,1} ([0-9]{1,4}):([0-9]{1,3})
 
([α-ω]{0,1}'{0,1}[α-ωά-ώ]{1,6})\.{0,1} ([0-9]{1,4}):([0-9]{1,3})
  
{{B|ώβ|17|24}}
+
{{B|sermo17|17|24}}
 +
 
 +
 
 
<font color="blue">1.</font> Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 38:4], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#633Ψαλ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#1189Ψαλ],[http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|αλ|136|5}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# a{{B|Πράξ|14|15}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Πράξ|17|24}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Α'Εβρ|11|3}}] <br><font color="blue">2.</font> Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. <br><font color="blue">3.</font> Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· <br><font color="blue">4.</font> και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· <br><font color="blue">5.</font> και εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη. <br><font color="blue">6.</font> Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|33|6}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|104|2}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|136|5}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Παρ. 8:28], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ησ. 42:5], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 10:12], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 51:15] <br><font color="blue">7.</font> Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω.[http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 33:7], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:6], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Παρ. 8:24], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 148:4] <br><font color="blue">8.</font> Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα. <br><font color="blue">9.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 26:10], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 38:8], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 24:2], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:6] <br><font color="blue">10.</font> Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">11.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω. <br><font color="blue">12.</font> Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">13.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τρίτη. <br><font color="blue">14.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς· [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:7]<br><font color="blue">15.</font> και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης. Και έγεινεν ούτω. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Δευτ. 4:19], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 31:35] <br><font color="blue">16.</font> Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρόν διά να εξουσιάζη επί της νυκτός· και τους αστέρας· <br><font color="blue">17.</font> και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης, <br><font color="blue">18.</font> και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από του σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">19.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τετάρτη. <br><font color="blue">20.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. <br><font color="blue">21.</font> Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">22.</font> Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις· και τα πετεινά ας πληθύνωνται επί της γης. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Γέν. 8:17]<br><font color="blue">23.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πέμπτη.
 
<font color="blue">1.</font> Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 38:4], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#633Ψαλ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#1189Ψαλ],[http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|αλ|136|5}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# a{{B|Πράξ|14|15}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Πράξ|17|24}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Α'Εβρ|11|3}}] <br><font color="blue">2.</font> Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. <br><font color="blue">3.</font> Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· <br><font color="blue">4.</font> και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· <br><font color="blue">5.</font> και εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη. <br><font color="blue">6.</font> Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|33|6}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|104|2}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# {{B|Ψαλ|136|5}}], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Παρ. 8:28], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ησ. 42:5], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 10:12], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 51:15] <br><font color="blue">7.</font> Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω.[http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 33:7], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:6], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Παρ. 8:24], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 148:4] <br><font color="blue">8.</font> Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα. <br><font color="blue">9.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 26:10], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιώβ 38:8], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 24:2], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:6] <br><font color="blue">10.</font> Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">11.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω. <br><font color="blue">12.</font> Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">13.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τρίτη. <br><font color="blue">14.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς· [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ψαλ. 136:7]<br><font color="blue">15.</font> και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης. Και έγεινεν ούτω. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Δευτ. 4:19], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Ιερ. 31:35] <br><font color="blue">16.</font> Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρόν διά να εξουσιάζη επί της νυκτός· και τους αστέρας· <br><font color="blue">17.</font> και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης, <br><font color="blue">18.</font> και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από του σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">19.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τετάρτη. <br><font color="blue">20.</font> Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. <br><font color="blue">21.</font> Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. <br><font color="blue">22.</font> Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις· και τα πετεινά ας πληθύνωνται επί της γης. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# Γέν. 8:17]<br><font color="blue">23.</font> Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πέμπτη.

Latest revision as of 12:45, August 25, 2013

(.{1,6})\. ([0-9]{1,4}):([0-9]{1,3})

[0-9].*\n ([0-9]{1,2}\..*)\n

(\.\{\{B)|\n

([α-ω]{0,1}'{0,1}[α-ωά-ώ]{1,6})\.{0,1} ([0-9]{1,4}):([0-9]{1,3})


sermo17 homily1 Homily1 91 (hgl-ζ-5ff-) Περὶ τῶν ἀνυπομονήτων καὶ θεμέλιον πίστεως μὴ ἐχόντων, (hgl-ζ-10ff-) ὅτι αἱ προαιρέσεις τούτων τοιαῦταί εἰσιν· ἐὰν μή (φησίν) μεταλάβω χάριν πνεύματος, ἀδυνάτως ἔχω παραμεῖναι, 92 (hgl-ζ-2ff-) εἰ δὲ λάβω, τότε παραμενῶ.


Εδώ θα βρείτε


ytryry sermo17 17 24


1. Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Ιώβ 38:4, [1], [2],[http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

αλ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry αλ 136 5 ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html# a

Πράξ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Πράξ 14 15 ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

Πράξ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Πράξ 17 24 ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

Α'Εβρ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Α'Εβρ 11 3 ]
2. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.
3. Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς·
4. και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους·
5. και εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη.
6. Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

Ψαλ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Ψαλ 33 6 ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

Ψαλ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Ψαλ 104 2 ], [http://www.onlinegreekbible.gr/biblerefs.html#

Ψαλ homily1


Εδώ θα βρείτε


ytryry Ψαλ 136 5 ], Παρ. 8:28, Ησ. 42:5, Ιερ. 10:12, Ιερ. 51:15
7. Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω.Ψαλ. 33:7, Ψαλ. 136:6, Παρ. 8:24, Ψαλ. 148:4
8. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, Ουρανόν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα δευτέρα.
9. Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω. Ιώβ 26:10, Ιώβ 38:8, Ψαλ. 24:2, Ψαλ. 136:6
10. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
11. Και είπεν ο Θεός, Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν ούτω.
12. Και εβλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον κατά το είδος αυτού, και δένδρον κάμνον καρπόν, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτώ κατά το είδος αυτού· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
13. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τρίτη.
14. Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς· Ψαλ. 136:7
15. και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης. Και έγεινεν ούτω. Δευτ. 4:19, Ιερ. 31:35
16. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρόν διά να εξουσιάζη επί της νυκτός· και τους αστέρας·
17. και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της γης,
18. και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυκτός και να διαχωρίζωσι το φως από του σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
19. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα τετάρτη.
20. Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού.
21. Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
22. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις· και τα πετεινά ας πληθύνωνται επί της γης. Γέν. 8:17
23. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πέμπτη.