Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Περί Υπομονής και Διακρίσεως - De Patientia et Discretione (MPG 034 0865 0890)

From MacariusOfEgypt
Jump to: navigation, search
  • Περί Υπομονής και Διακρίσεως - De Patientia et Discretione (MPG 034 0865 0890)